Inspectie & Onderhoud Noodverlichting NEN-EN-ISO 7010 (Voorheen NEN-EN 1838)

75,00  incl. BTW

Noodverlichting plaatsen en adequaat inspecteren en onderhouden is een verplichting vanuit de Arbowet en Bouwbesluit. Indien dit niet adequaat wordt uitgevoerd is de werkgever hiervoor aansprakelijk.

Wilt u noodverlichting inspecteren en onderhouden? Dan is deze E-learning keurmeester cursus van Elearny.nl een goede keuze voor u! De cursus kunt u thuis volgen. Een technische  vooropleiding is niet noodzakelijk om keuringen te kunnen en mogen uitvoeren, wel gaan wij ervan uit dat u beschikt over een basiskennis elektra en NEN 1010

Keurmeesters zijn na afloop bevoegd voor zowel het inspecteren van noodverlichting voor de eigen organisatie als het uitvoeren van keuringen voor derden.

 

 

Beschrijving

Doelgroep

Noodverlichting plaatsen en adequaat inspecteren en onderhouden is een verplichting vanuit de Arbowet en Bouwbesluit. Indien dit niet adequaat wordt uitgevoerd is de werkgever hiervoor aansprakelijk.

Wilt u noodverlichting inspecteren en onderhouden? Dan is deze E-learning keurmeester cursus van Elearny.nl een goede keuze voor u! De cursus kunt u thuis volgen. Een technische  vooropleiding is niet noodzakelijk om keuringen te kunnen en mogen uitvoeren, wel gaan wij ervan uit dat u beschikt over een basiskennis elektra en NEN 1010/3140

Keurmeesters zijn na afloop bevoegd voor zowel het inspecteren voor de eigen organisatie als het uitvoeren van keuringen voor derden.

Doel

Het NEN-EN-ISO 7010 (Voorheen NEN-EN 1838) keuren van noodverlichting is een wettelijke verplichting. De keuringen kunnen in eigen beheer maar ook uitbesteed worden. Ook in de VCA checklijst is de jaarlijkse keuringsplicht van noodverlichting opgenomen. De keurmeester training van Elearny.nl leidt op om zelfstandig inspecteren en onderhouden van noodverlichting uit te voeren.

Theorie Keurmeester noodverlichting

  • Theorie keuringen (wat is keuren, de basisprincipes van het keuren)
  • De wettelijke achtergrond van het keuren (relatie bouwbesluit en de Arbowet, bevoegdheden van de keurmeester)
  • Typen noodverlichting
  • Uitvoeren inspecties en onderhoud aan noodverlichting
  • De verschillende soorten inspectie’s
  • De administratieve afhandeling van keuringen

Als Elearny.nl vinden wij het keuren geen doel op zich, maar een middel veilig te kunnen werken. Door ons opgeleide keurmeesters kijken op een praktische wijze tegen het keuren aan. Ze keuren goed daar waar het kan en keuren af daar waar het moet. Ons motto is: Veiligheid staat voorop!

Resultaat

Door het volgen van de NEN-EN-ISO 7010 (Voorheen NEN-EN 1838) keurmeester cursus voldoen zowel de werkgever als de keurmeester aan de in de Arbowet gestelde eisen van voldoende instructie en aantoonbare deskundigheid van de keurmeester.

Om deze module af te ronden dient u een toets te maken. De toets bestaat uit 20 vragen.  U dient minimaal een 8 (32 punten) te scoren. De toets kan maximaal 2 keer worden gemaakt.

Om de kwaliteit en deskundigheid van de cursisten te waarborgen heeft het certificaat een geldigheidsduur van twee jaar.