Partners

Elearny.nl heeft een diversiteit van partners om naast de E-learning modulen u in samenwerking met partners ook blended learning te kunnen aanbieden.

MADO Training & Advies

MADO Training & Advies is opgericht vanuit de filosofie dat veiligheidsopleidingen te allen tijde gericht moeten zijn op de daadwerkelijke werkomgeving en de daaraan gekoppelde risico’s en gevaren. Vanuit deze overtuiging trainen wij met voorkeur op locatie. Hieraan koppelen wij praktijkervaring opgedaan bij professionele hulpverleningsinstanties en overleggen met de opdrachtgever om zo naadloos mogelijk aan te sluiten op reeds bestaande procedures en protocollen. MADO Training & Advies