Boetes inspectie SZW – Keuren arbeidsmiddelen of voorlichting & instructie

Veilig werken is waarom het moet gaan. Toch zijn er enkele werkgevers die zich pas laten overtuigen op basis van boetebedragen. Als een werkgever bijvoorbeeld zijn arbeidsmiddelen niet gekeurd heeft, dan staat hiervoor een boete van 3000 euro. Bij een herhaling en een 2e herhaling: 6000 respectievelijk 9000 euro. In het geval van een ongeluk met dodelijke afloop bedraagt het boetebedrag 15.000 euro.

Boetebedragen gelden ook voor onvoldoende voorlichting en instructie. (art. 8 Arbowet) Per lid van dit artikel kunnen boetes van 750 euro verstrekt worden.

Wilt u dit voorkomen en preventief aan de slag gaan met de verplichtingen vanuit de Arbowet. Wij helpen u graag. info@elearny.nl

Categories: Geen categorie

Inspectie en onderhoud noodverlichting

Of je nou op je werk zit, lekker uit eten gaat in je favoriete restaurant, je staat er niet altijd bij stil hoe je het gebouw veilig kunt verlaten als het nodig is. En dat is nou net het belang van noodverlichting.

Om noodverlichting in de juiste staat te houden is het noodzakelijk en verplicht voor ieder bedrijf om jaarlijks een inspectie uit te voeren. Wilt u deze inspectie uitvoeren volg dan onze training: Inspectie & Onderhoud Noodverlichting NEN-EN-ISO 7010 (Voorheen NEN-EN 1838)

www.elearny.nl/shop/cursus-inspectie-onderhoud-noodverlichting-nen-en-iso-7010-voorheen-nen-en-1838/

Categories: Geen categorie

Elearny.nl – Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Elearny.nl is van mening dat het belangrijk is om te investeren in reducering van de CO2 uitstoot, alsmede ondersteuning bieden in derde wereld landen.
Derhalve compenseren wij onze CO2 uitstoot door bij te dragen aan het verbeterde houtoven project ‘Chulika’ van Fair Trade. Deze fornuizen hebben een schonere verbranding dan de traditionele soort en verbruiken 67,5% minder brandhout. Dit levert een enorme besparing van CO₂ uitstoot en geeft de vrouwen per dag 3 tot 4 uur extra tijd om andere inkomsten te verwerven. Mocht u ook CO2 wensen te compenseren kunt u contact met ons opnemen.
Categories: Geen categorie

Elearny.nl – Deel 3 – gratis EHAK module Vitale Functies

Weet u wat u moet doen als een kind stikt? Of valt met zijn fiets?
Elearny.nl heeft 4 verschillende eerste hulp aan kinderen modules online staan. Iedere module gaat in op andere aspecten van de eerste hulp aan kinderen (EHAK).
Wij vinden het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om deze modules te volgen. Daarom gaan we de aankomende tijd de verschillende modules gratis weggeven.
Hou onze site goed in de gaten om te weten wanneer we dit doen. Je kan ons natuurlijk ook liken op facebook. EHAK module – Diverse Letsels – gratis aan.
Vindt u het ook belangrijk dat iedereen de mogelijkheid krijgt deze modules te volgen dan verzoeken wij u dit bericht te delen.
www.elearny.nl/shop/eerste-hulp-aan-kinderen-ehak-module-levensreddend-vitale-functies/

Categories: Geen categorie