Brandveiligheid

Brand. Iets waaraan we liever niet denken. Want zelfs een kleine brand kan al veel schade en leed aanrichten. Gelukkig kun je met een paar simpele maatregelen brand voorkomen. Of als het toch mis gaat, de schade beperken. Lees op de website van de Brandweer alles over brandveiligheid in en om huis, bij evenementen en in en om je bedrijf.
Ga verder naar de website van de www.brandweer.nl/brandveiligheid

Categories: Geen categorie

Interessant voor bedrijven!

Veel trainingen dienen wettelijk gezien periodiek herhaald te worden. Hierdoor is het opleidingsbudget vaak snel op.
Dit kan anders maar bovenal ook beter worden geregeld.
Elearny.nl biedt u tegen een vaste jaarprijs alle E-learningen in ons online pakket aan. U kunt hierdoor al uw medewerkers een E-learning of zelfs meerdere E-learningen aanbieden.
Daarnaast heeft u inspraak in te ontwikkelen trainingen. Wij zijn immers continue actief om ons trainingsaanbod uit te breiden en actueel te houden.

Categories: Geen categorie

Gevaarlijke stoffen op het werk

Vrijwel ieder bedrijf heeft met gevaarlijke stoffen te maken: van autobedrijf tot voedingsmiddelenindustrie, en van chemische industrie tot zorg- en ziekenhuiswezen.
Gevaarlijke stoffen kunnen schadelijk zijn voordat een mens de stof detecteert (ruiken, zien of voelen). De effecten van blootstelling aan gevaarlijke stoffen zijn niet altijd direct zichtbaar. Dit wil niet zeggen dat er geen schade is opgetreden aan de gezondheid, wellicht komen de effecten pas over tientallen jaren tot uiting. Dit noemen we de zogenaamde uitgestelde effecten over langere termijn.
Als werkgever is het niet alleen belangrijk om uw medewerkers hierin te adviseren en te beschermen, maar zelfs een wettelijk vereiste.

Categories: Arbo en Veiligheid

wat is arbobeleid en waar moet de werkgever voor zorgen?

Arbobeleid is alles wat uw werkgever doet om u veilig en gezond te laten werken. Uw werkgever is volgens de Arbowet verplicht om hiervoor te zorgen. Uw werkgever stelt het arbobeleid op in samenwerking met de vertegenwoordiging van werknemers (ondernemingsraad, personeelsvereniging, vakbonden).
Het arbobeleid moet in elk geval bestaan uit: risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E); ziekteverzuimbeleid; bedrijfshulpverlening (BHV); preventiemedewerker; periodiek arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO).

Categories: Geen categorie