Wetswijziging arbowet 1 juli 2017

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om de Arbeidsomstandighedenwet te wijzigen. Het wetsvoorstel zal vanaf 1 juli 2017 in werking treden.
Met de aanpassing van de wet wil het kabinet het functioneren van de bedrijfsgezondheidszorg voor werknemers en werkgevers verbeteren. Wijzigingen in de nieuwe Arbowet zijn onder andere:
* De versterking van de positie van de preventiemedewerker en samenwerking met de arbodienstverleners; * verbeteren randvoorwaarden handelen bedrijfsarts; * een basiscontract voor arbodienstverlening; en * meer mogelijkheden tot handhaving en toezicht *
www.arboportaal.nl/actueel/arbozorg

Categories: Geen categorie

Bedrijven passen e-learning steeds vaker toe

Steeds meer mensen gaan een training volgen via e-learning. Begrijpelijk, want e-learning biedt veel voordelen. Denk bijvoorbeeld aan het indelen van je eigen tijd en het leren op je werkplek. Je hoeft niet meer op een vaste tijd in een trainingslokaal te zitten, je kunt gewoon op je werkplek of thuis (of op elke andere gewenste plaats) aan de slag. Vanuit bedrijfsoogpunt zijn er ook voordelen. Iedereen krijgt dezelfde training en beschikt dus over dezelfde kennis. Heel handig voor bijvoorbeeld instructies over veiligheid, procedures en richtlijnen. Een grote groep mensen kan tegelijk getraind worden. Ook kunnen de resultaten goed bijgehouden worden. Er is dus veel inzicht in wat er wordt geleerd en wat het resultaat is

Categories: Geen categorie

E-learning – Ergonomie op de (kantoor) werkplek

Waarom zou je tijd en moeite besteden ten aanzien van het verbeteren en gezonder maken van je werkplek?
“Uit onderzoek is gebleken dat in een ‘gezond’ gebouw de medewerkers zelfs 10 tot 15% productiever zijn en ligt het ziekteverzuim 1,5 tot 2,5% lager.”
Verplichting vanuit de werkgeving!
Het is voor werknemers én werkgevers belangrijk, om te proberen lichamelijke klachten te voorkomen. Hier komt ergonomie om de hoek kijken.Door het volgen van cursus Ergonomie op de (kantoor) werkplek op Elearny.nl voldoet u, de werkgever, aan de in de Arbowet gestelde eisen van voldoende instructie.
www.elearny.nl/shop/cursus-ergonomie-op-kantoor-werkplek/

Categories: Geen categorie

Elearny.nl – Deel 2 – gratis EHAK module Diverse Letsels

Weet u wat u moet doen als een kind stikt? Of valt met zijn fiets?
Elearny.nl heeft 4 verschillende eerste hulp aan kinderen modules online staan. Iedere module gaat in op andere aspecten van de eerste hulp aan kinderen (EHAK).

Wij vinden het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om deze modules te volgen. Daarom gaan we de aankomende tijd de verschillende modules gratis weggeven.

Hou onze site goed in de gaten om te weten wanneer we dit doen. Je kan ons natuurlijk ook liken op facebook.
EHAK module – Diverse Letsels – gratis aan.

Vindt u het ook belangrijk dat iedereen de mogelijkheid krijgt deze modules te volgen dan verzoeken wij u dit bericht te delen.
www.elearny.nl/shop/eerste-hulp-aan-kinderen-ehak-module-diverse-letsels/

Categories: Geen categorie