Training Gevaarlijke stoffen

In bijna alle bedrijven wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen (schoonmaakmiddelen, oplosmiddelen, verven), zonder dat de medewerkers hiervoor opgeleid zijn.
De Arbowetgeving verplicht werkgevers om hun medewerkers op te leiden, zodat de medewerkers veilig kunnen werken met gevaarlijke stoffen. In deze cursus komt u alles te weten over de veiligheidsaspecten van het werken met gevaarlijke stoffen o.a. soorten gevaarlijke stoffen, risico’s voor de medewerkers, preventieve maatregelen. Deze training is bedoeld voor iedereen die in het bedrijf met gevaarlijke stoffen te maken heeft en wordt afgesloten met een toets. Indien u slaagt voor de toets ontvangt u een certificaat.
www.elearny.nl/shop/instructie-gebaarlijke-stoffen/

Categories: Geen categorie

Privacywet voor mkb

Het MKB hoeft niet te rekenen op een uitzonderingspositie bij de handhaving van de privacywet. Ondernemers hadden hierom gevraagd, maar de Autoriteit Persoonsgegevens komt ze niet tegemoet. Ondernemers verwachten dat ze door de registratieplicht van de nieuwe wet vijfhonderd miljoen euro kwijtraken.
Bent u al klaar voor de nieuwe privacywet?

Categories: Geen categorie

Nieuwe E-learning Sociale Hygiene

Wanneer er alcohol geschonken of verkocht wordt, dient dit bedrijf of vereniging een Drank- en Horecavergunning aan te vragen bij de gemeente. De Drank- en Horecawet schrijft voor dat leidinggevenden dienen te beschikken over voldoende kennis en inzicht met betrekking tot Sociale Hygiëne. Dit dient aantoonbaar te zijn door een diploma Sociale Hygiene.
U kunt nu bij ons een E-learning volgen om u voor te bereiden op het officiele examen.

Categories: Geen categorie