Privacywet voor mkb

Het MKB hoeft niet te rekenen op een uitzonderingspositie bij de handhaving van de privacywet. Ondernemers hadden hierom gevraagd, maar de Autoriteit Persoonsgegevens komt ze niet tegemoet. Ondernemers verwachten dat ze door de registratieplicht van de nieuwe wet vijfhonderd miljoen euro kwijtraken.
Bent u al klaar voor de nieuwe privacywet?

Categories: Geen categorie

Nieuwe E-learning Sociale Hygiene

Wanneer er alcohol geschonken of verkocht wordt, dient dit bedrijf of vereniging een Drank- en Horecavergunning aan te vragen bij de gemeente. De Drank- en Horecawet schrijft voor dat leidinggevenden dienen te beschikken over voldoende kennis en inzicht met betrekking tot Sociale Hygiƫne. Dit dient aantoonbaar te zijn door een diploma Sociale Hygiene.
U kunt nu bij ons een E-learning volgen om u voor te bereiden op het officiele examen.

Categories: Geen categorie