Veiligheid op de werkvloer

Veiligheid op de werkvloer is van het grootste belang. Zorg dat je altijd op de hoogte bent van de risico’s en neem de juiste voorzorgsmaatregelen om ongelukken te voorkomen! #arbo #veiligheid #werkvloer

Categories: Arbo en Veiligheid

Bedrijfshulpverlening ( BHV ) in de zorg

Uit inspecties door de arbeidsinspectie blijkt dat in de zorgsector de BHV nog niet altijd goed geregeld is. In diverse zorginstellingen is de bezetting van de bedrijfshulpverlening in de weekenden en ’s nachts onvoldoende om patienten en clienten tijdig te evacueren. Daarnaast wordt er in onvoldoende mate geoefend met BHV-ers en overig personeel en zijn patienten, clienten en familieleden lang niet altijd op de hoogte hoe te handelen in geval van een calamiteit.
Allereerst is een helder overzicht van de restrisico’s vanuit de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) noodzakelijk. Wij helpen u graag om uw BHV organisatie op uw vraag af te stemmen.

Categories: Arbo en Veiligheid