Cursus: Preventiemedewerker

Ieder bedrijf is vanuit de Arbo wet verplicht een preventiemedewerker aan te stellen. Dit is een medewerker binnen het bedrijf die zich bezighoudt met de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Als het bedrijf minder dan 25 werknemers heeft, dan kan ook de werkgever zelf de preventietaken uitvoeren.   Het is van belang dat de preventiemedewerker die wordt aangesteld, over voldoende deskundigheid en ervaring beschikt om de preventietaken goed uit te kunnen voeren.   Elearny.nl heeft voor deze medewerkers/werkgevers een e-learning vervaardigt. Na het behandelen van de theorie maakt u een korte toets, waarna u, indien geslaagd, een certificaat kan downloaden. Hiermee kunt u aantonen dat u beschikt over voldoende deskundigheid.   www.elearny.nl/shop/preventiemedewerker/