Interessant voor bedrijven!

Veel trainingen dienen wettelijk gezien periodiek herhaald te worden. Hierdoor is het opleidingsbudget vaak snel op.
Dit kan anders maar bovenal ook beter worden geregeld.
Elearny.nl biedt u tegen een vaste jaarprijs alle E-learningen in ons online pakket aan. U kunt hierdoor al uw medewerkers een E-learning of zelfs meerdere E-learningen aanbieden.
Daarnaast heeft u inspraak in te ontwikkelen trainingen. Wij zijn immers continue actief om ons trainingsaanbod uit te breiden en actueel te houden.

Categories: Geen categorie

wat is arbobeleid en waar moet de werkgever voor zorgen?

No Comments

Arbobeleid is alles wat uw werkgever doet om u veilig en gezond te laten werken. Uw werkgever is volgens de Arbowet verplicht om hiervoor te zorgen. Uw werkgever stelt het arbobeleid op in samenwerking met de vertegenwoordiging van werknemers (ondernemingsraad, personeelsvereniging, vakbonden).
Het arbobeleid moet in elk geval bestaan uit: risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E); ziekteverzuimbeleid; bedrijfshulpverlening (BHV); preventiemedewerker; periodiek arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO).

Categories: Geen categorie

2016: het aantal arbeidsongevallen gestegen

De Nederlandse werkvloer is relatief veilig. De kans dat een Nederlandse werknemer een ongeval krijgt is lager dan het EU-gemiddelde, en de kans op een dodelijk arbeidsongeval is hier zelfs het laagst. Tóch steeg het aantal arbeidsongevallen afgelopen jaar, zo blijkt uit het Jaarverslag 2016 van de Inspectie SZW.
Meer weten? Kijk dan op de website van de Inspectie SZW.

Categories: Geen categorie