Elearny.nl – Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Elearny.nl is van mening dat het belangrijk is om te investeren in reducering van de CO2 uitstoot, alsmede ondersteuning bieden in derde wereld landen.
Derhalve compenseren wij onze CO2 uitstoot door bij te dragen aan het verbeterde houtoven project ‘Chulika’ van Fair Trade. Deze fornuizen hebben een schonere verbranding dan de traditionele soort en verbruiken 67,5% minder brandhout. Dit levert een enorme besparing van CO₂ uitstoot en geeft de vrouwen per dag 3 tot 4 uur extra tijd om andere inkomsten te verwerven. Mocht u ook CO2 wensen te compenseren kunt u contact met ons opnemen.

Categories: Arbo en Veiligheid

Wetswijziging arbowet 1 juli 2017

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om de Arbeidsomstandighedenwet te wijzigen. Het wetsvoorstel zal vanaf 1 juli 2017 in werking treden.
Met de aanpassing van de wet wil het kabinet het functioneren van de bedrijfsgezondheidszorg voor werknemers en werkgevers verbeteren. Wijzigingen in de nieuwe Arbowet zijn onder andere:
* De versterking van de positie van de preventiemedewerker en samenwerking met de arbodienstverleners; * verbeteren randvoorwaarden handelen bedrijfsarts; * een basiscontract voor arbodienstverlening; en * meer mogelijkheden tot handhaving en toezicht *
www.arboportaal.nl/actueel/arbozorg

Categories: Arbo en Veiligheid

Cursus: NEN 3140 keuren elektrische arbeidsmiddelen

Wilt u elektrische arbeidsmiddelen zoals elektrische handgereedschappen en vast opgestelde machines keuren volgens NEN 3140? Dan is de NEN 3140 keurmeester cursus van Elearny.nl een goede keuze voor u! De cursus kunt u thuis volgen. Een technische of elektrotechnische vooropleiding is niet noodzakelijk om NEN 3140 keuringen te kunnen en mogen uitvoeren.
www.elearny.nl/product-categorie/arbo-veiligheid/

Cursus: Preventiemedewerker

Ieder bedrijf is vanuit de Arbo wet verplicht een preventiemedewerker aan te stellen. Dit is een medewerker binnen het bedrijf die zich bezighoudt met de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Als het bedrijf minder dan 25 werknemers heeft, dan kan ook de werkgever zelf de preventietaken uitvoeren.

Het is van belang dat de preventiemedewerker die wordt aangesteld, over voldoende deskundigheid en ervaring beschikt om de preventietaken goed uit te kunnen voeren.

Elearny.nl heeft voor deze medewerkers/werkgevers een e-learning vervaardigt. Na het behandelen van de theorie maakt u een korte toets, waarna u, indien geslaagd, een certificaat kan downloaden. Hiermee kunt u aantonen dat u beschikt over voldoende deskundigheid.

www.elearny.nl/shop/preventiemedewerker/