Boetes inspectie SZW – Keuren arbeidsmiddelen of voorlichting & instructie

Veilig werken is waarom het moet gaan. Toch zijn er enkele werkgevers die zich pas laten overtuigen op basis van boetebedragen. Als een werkgever bijvoorbeeld zijn arbeidsmiddelen niet gekeurd heeft, dan staat hiervoor een boete van 3000 euro. Bij een herhaling en een 2e herhaling: 6000 respectievelijk 9000 euro. In het geval van een ongeluk met dodelijke afloop bedraagt het boetebedrag 15.000 euro.

Boetebedragen gelden ook voor onvoldoende voorlichting en instructie. (art. 8 Arbowet) Per lid van dit artikel kunnen boetes van 750 euro verstrekt worden.

Wilt u dit voorkomen en preventief aan de slag gaan met de verplichtingen vanuit de Arbowet. Wij helpen u graag. info@elearny.nl

Categories: Geen categorie