Wetswijziging arbowet 1 juli 2017

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om de Arbeidsomstandighedenwet te wijzigen. Het wetsvoorstel zal vanaf 1 juli 2017 in werking treden.
Met de aanpassing van de wet wil het kabinet het functioneren van de bedrijfsgezondheidszorg voor werknemers en werkgevers verbeteren. Wijzigingen in de nieuwe Arbowet zijn onder andere:
* De versterking van de positie van de preventiemedewerker en samenwerking met de arbodienstverleners; * verbeteren randvoorwaarden handelen bedrijfsarts; * een basiscontract voor arbodienstverlening; en * meer mogelijkheden tot handhaving en toezicht *
www.arboportaal.nl/actueel/arbozorg

Categories: Geen categorie