Bedrijfshulpverlening ( BHV ) in de zorg

Uit inspecties door de arbeidsinspectie blijkt dat in de zorgsector de BHV nog niet altijd goed geregeld is. In diverse zorginstellingen is de bezetting van de bedrijfshulpverlening in de weekenden en ’s nachts onvoldoende om patienten en clienten tijdig te evacueren. Daarnaast wordt er in onvoldoende mate geoefend met BHV-ers en overig personeel en zijn patienten, clienten en familieleden lang niet altijd op de hoogte hoe te handelen in geval van een calamiteit.
Allereerst is een helder overzicht van de restrisico’s vanuit de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) noodzakelijk. Wij helpen u graag om uw BHV organisatie op uw vraag af te stemmen.

Categories: Geen categorie